Agenda

OPLEIDINGEN   2014 
Opleiding tot geboortespecialist

In 2014: Februari, Maart en April

Workshops over

·         De geschiedenis van de verloskunde, gezaghebbende kennis en besluitvorming.

·         Geboortecultuur en natuur: wat is geboorte en hoe gaan we ermee om?

·         Geboorterituelen in het Nederlandse geboortemodel.

·         Geboorte en het proces van hechten.

·         De uitkomsten van de standaard verloskundige zorg.

·         Nieuwe vormen van zorg: hulp en steun voor een kalme en bewuste bevalling

·         De rol van de ouders en het geboorteplan: mondige mee beslissers.

·         Moeder&kind vriendelijke zorg op de verloskunde afdeling: tijd voor actie!

·         Ethiek op de verloskamer.


Symposia

Geboortezorg in beweging

Scholing in company

Op aanvraag