Natuurlijk voor moeder&kind

AANBEVELINGEN VOOR MOEDER&KIND

1.      Ouders ontvangen extra voorlichting en begeleiding tijdens de zwangerschap en na de kraamtijd door een speciaal opgeleide zorgverlener, zodat ze meer inspraak krijgen in het geboorteproces en de hechting tussen ouder en kind wordt bevorderd.

2.      Aanstaande ouders worden volledig en juist geïnformeerd over het belang van een natuurlijke bevalling met borstvoeding en de gevolgen van de standaard verloskundige zorg voor de binding en het herstel van moeder en kind.

3.      Alle ouders maken onder begeleiding een geboorteplan dat reëel is en bij hen past.

4.      Ouders worden ruim vóór de bevalling geïnformeerd over de mogelijkheden van pijnbestrijding en het ziekenhuisbeleid daarover bij hen in de buurt.

5.      Ouders worden betrokken bij het besluit, na goede en volledige informatie, om een bevalling in te leiden, de voortgang kunstmatig te versnellen en te monitoren.

 

6.      Zorgverleners bevorderen het natuurlijke proces van de bevalling en een veilige, ongestoorde omgeving, zodat moeder de vrijheid heeft om op eigen instincten af te gaan, die haar de kans geven haar baby zo gemakkelijk mogelijk geboren te laten worden.

7.     Tijdens de uitdrijving wordt de barende gestimuleerd rechtop zittend te persen, waarbij ze niet wordt getoucheerd en haar baby zelf kan aanpakken.

8.      Direct na de bevalling blijft de navelstreng zo lang mogelijk open en de geboorte van de placenta wordt afgewacht totdat deze spontaan volgt.

9.      Moeder en kind worden niet gescheiden en de baby wordt alleen door de ouders aangeraakt en vastgehouden.

10.   Het starten van de borstvoeding wordt afgewacht vanuit huid op huid contact op moeders buik en alleen gestimuleerd door vader en/of moeder.